TẤT CẢ KHOÁ HỌC

ColorGrade JOB Trọn bộ kiến thức ColorGrading cơ bản và kỹ thuật thực hành Học Thử: ColorGrade JOB
Matching Film Tone China Matching Tone Trung Quốc chuyên sâu trên Premiere, Davinci, FPCX Học Thử: Matching Film Tone China
Matching Film Tone Korea Matching Tone Hàn Quốc chuyên sâu trên Premiere, Davinci, FPCX Học Thử: Matching Film Tone Korea
Asian Bamboo Wedding LUTs Bộ LUTs chuyên nghiệp cho Wedding Video
FINAL CUT PRO X - MATCHING FILM Trọn bộ Matching chuyên sâu Tone Trung, Hàn, HollyWood trên Final Cut Pro X Học Thử: FINAL CUT PRO X - Matching Film
ADOBE PREMIERE PRO - MATCHING FILM Trọn bộ Matching chuyên sâu Tone Trung, Hàn, HollyWood trên ADOBE PREMIERE PRO Học Thử: Adobe Premiere Pro - Matching Film
DAVINCI RESOVEL - MATCHING FILM Trọn bộ Matching chuyên sâu Tone Trung, Hàn, HollyWood trên Davinci Resolve Học Thử: Davinci Resovel - Matching Film